Otsi tooteid
±

Märksõnad eraldada tühikuga

Andmekaitse/andmete töötlemine (privaatsuspoliitika)

Andmekaitse/andmete töötlemine (privaatsuspoliitika) 

Moduator AS on võtnud omale kohustuse kaitsta oma klientide ja kasutajate privaatsust. Sellest lähtuvalt on  koostatud andmekaitse/andmete töötluse eeskirjad, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist , avaldamist, edastamist ja kogumist. Vastavalt sellele on Moduator tegevus internetis kooskõlas vastavate Eesti Vabariigi seaduste ja Euroopa Liidu õigusaktidega 

Web-tellimiskeskus kasutab ostja poolt sisestatud isikuandmeid  (andmed, mida Moduator vajab lepingu täitmiseks ja/või telljaga ühenduse vätmiseks : sh. nimi, telefoninumber, aadress, e-posti aadress, pangarekvisiidid, tegutsemiskoht/kauba saamiskoht) ainult tellimuse töötlemiseks ning kauba ostjale saatmiseks ning Moduator teenustest huvitatud firmale /tellijale olulise info ja uudiskirjade saatmiseks. 

 Web-tellimiskeskusel on õigus edastada tellija (tema isikustatud  isikuandmeid) veoteenust pakkuvale ettevõtetele (kellel on kohustus hoida saadud teavet konfidentsiaalsena) selleks, et kohale toimetada kaupa (osutada transporditeenust). 

 Esitades Moduator-ile tellimuse, annate Moduatorile õiguse töödelda oma firma ja/või isikuandmeid ning kontrollida avalikest allikatest andmeid.  Moduator AS rakendab kõiki administratiivseid - , tehnilisi- ja füüsilisi meetmeid  kliendi isikuandmete kaitmiseks  tagades, oma töötajate tegevuse volituste piirides.  

Muude andmete kogumisel ja säilitamisel  kasutab Moduator ainult isikustamata andmeid,  mida saab üldistatud klienditegevuse kohta massiteabevahenditest ja kliendi enda poolt avalikku kasutusse antud infodest. 

Web-tellimuskeskust kasutades annate Moduator AS-ile õiguse saata  ostjale uudiskirju tooteinfodega ning pakkumisi ostja e-maili aadressile ainult juhul, kui ostja on selleks avaldanud soovi sisestades veebilehel e-kirja aadressi ning kinnitanud tutvumist andmete esitluse ja töötluse tingimustega.  

Tellija andmed ja tehtud tellimuste info säilitatakse  vastavalt Eesti Vabariigis toimivale seadusandlusele ja õigusaktidele. Tellijal on õigus saada koopiaid oma ostuarvetest , esitades selleks Moduator-ile  taasesitataval viisil päringu. 


Ostjal on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest teavitustest teda huvitada võivatest tehnilistest toodetest ja sellesisulistest  pakkumistest ja uudiskirjadest saab ennast adresaatide sihtrühmast igal ajal eemaldada  andes sellest meile teada e-kirja teel poltsamaa@moduator.ee või järgides konkreetset  pakkumist sisaldavas  e-kirjas toodud juhiseid.

Moduator austab üksikisikute privaatsust ning ei kogu ega halda isikuandmeid, kui neid pole edastanud asjassepuutuv isik vabatahtlikult.  Moduator  järgib riiklikke andmekaitseseadusi, mis kontrollivad andmete kogumist ja kasutamist. Teie nimi, e-posti aadress, telefoninumber  ja postiaadress ei anta  kolmandatele osapooltele ja andmeid kasutatakse ainult müügi ja tootearenduse edendamiseks. Andmeid ei müüda ega jagata kolmandatele osapooltele !  Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult Moduator AS poolt  volitatud  isikutel. Kõiki WEB-Tellimiskeskuses tehtud toiminguid ja nende käigus teatavaks saadud andmeid käsitletakse konfidentsiaalse infona,  andmeside ja Web-Tellimiskeskuse käigushoidmisega seotud firmadega on sõlmitud andmekaitse ja konfidentsiaalse andmete töötlemise lepingud.  

 Kliendi tuvastamiseks ja temaga kontakteerumiseks olemasolevaid firma (tellija isikuandmeid) on võimalik näha, muuta ja täiendada Moduator Tellimiskeskuses Kliendi andmeväljal - Minu andmed (MINU  INFO) 

Moduator Web-tellimiskeskust kasutama asudes ja/või kliendiandmete täitmisel on tellija  tutvunud ja nõustunud käesolevate privaatsuspoliitika üldtingimustega. Jätame endale õiguse vajadusel (seadusandluse muutumisel) privaatsustingimusi - andmekaitse/andmete töötluse korda muuta Webilehel olevate tingimuste muutmise kaudu (kliendil on sellega võimalik igal ajal tutvuda kodulehel või Web-poes)